cover book

У цій книзі викладено безліч аспектів обміну інформації в живих системах, дається їх порівняння з неживими системами і комп'ютерною технікою, вказані найбільш поширені помилки, що стосуються інформаційних процесів в живих організмах, пропонуються шляхи вирішення деяких інформаційних проблем, виходячи з теоретичних напрацювань, експериментальних даних і результатів багаторічного практичного застосування запропонованих методів